Despre noi

Conform Statului (ART. 8. Membrii), poate deveni membru al ARMAE orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens.

Dr. Bogdan Antonescu - Președinte Conf. dr. Adrian Tișcovschi - Vicepreședinte Conf. dr. Lucian Sfâcă - Vicepreședinte Cercetător științific Simona Andrei - Secretar

Pot deveni membri ai ARMAE persoanele fizice şi juridice care solicita acest lucru, iși exprima acordul cu prevederile statutului societății și se obliga sa-l respecte întocmai.

ARMAE este o organizație neguvernamentală, apolitică și independentă, de beneficiu public, fără scop lucrativ sau patrimonial, constituită pe o perioadă nedeterminată.

Contact - Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație