Premiul Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație

Descriere

Premiul Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE) urmărește stimularea excelenței în domeniul meteorologiei, prin încurajarea tinerilor cercetători să publice în reviste științifice valoroase. Premiul are valoarea de 1000 de lei și va fi acordat în urma analizei lucrărilor înscrise.

Premiul ARMAE pe anul 2019

Premiul ARMAE pe anul 2019 se va acorda pentru Cea mai valoroasă publicație științifică (articol) în domeniul meteorologiei

Condițiile de înscriere la concurs sunt:

  1. Prim-autor al unui articol cu subiect în domeniul meteorologiei, publicat sau acceptat pentru publicare în perioada 2017-2018, într-o revistă cotată ISI cu AIS (Article Influence Score) mai mare de 0.3 la data publicării sau acceptării articolului
  2. Vârsta maximă: 35 de ani la data acceptării articolului

Condițiile îndeplinite cumulativ reprezintă criteriul minimal de înscriere la concurs. Juriul va fi alcătuit din 5 membri ARMAE aleși prin vot intern.

Criterii de departajare: relevanța articolului pentru meteorologia aplicată; nivelul de originalitate; relevanța subiectului pentru educația meteorologică.

Inscrierile se fac până la data de 15 martie 2019, trimițând prin email la adresa @email, următoarele informații: 1) Codul DOI al articolului propus pentru premiere; 2) declarație pe proprie răspundere că primul autor avea cel mult 35 de ani la data acceptării articolului.

Premiul se va acorda în data de 23 martie 2019 (Ziua Mondială a Meteorologiei), iar câștigătorul va face o prezentare publică pe baza articolului premiat.