Parteneri

  • Centrul Carpato-Danubian de GeoEcologie(C.C.D.G.) este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în anul 1996, membru deplin al Foundation for Environmental Education (FEE) din anul 2006, care promovează dezvoltarea durabilă şi pune accent pe educaţia pentru mediul înconjurător. C.C.D.G. încurajează şcolile din România să participe la programe educaţionale, cu scopul de a crea relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societǎţii.  Programele, proiectele şi campaniile pe care le dezvoltă pun accent pe realizarea educaţiei adulţilor prin copii şi tineri, pentru dezvoltarea conştiinţei ecologice, a unei forme individuale şi colective de manifestări responsabile, în ambianţă cu ecosistemele naturale.

 

  • Cercul Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerian (CȘSCPMA) a apărut în anul 2012, atât din pasiunea studenților pentru domeniul meteorologiei și climatologiei, cât și din necesitatea conștientizării și adaptării la efectele schimbărilor climatice. Ne derulăm activitatea în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București. CȘSCPMA derulează activități precum: a) discuții și dezbateri, alături de invitați, pe teme cu caracter meteorologic și climatologic; b) aplicații practice pe teren; c) ieșiri și activități recreative în scop educativ; d) participări la conferințe naționale și internaționale; e) educație meteorologică. Cercul este o Familie, un loc din care poți învăța multe, un loc din care poți să faci parte și tu... Mai multe informații aici: https://www.facebook.com/CSSCPMA    http://geo.unibuc.ro/cercuri_studentesti.html