Proiecte

Premiul Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE) urmărește stimularea excelenței în domeniul meteorologiei, prin încurajarea tinerilor cercetători să publice în reviste științifice valoroase. Premiul are valoarea de 1000 de lei și va fi acordat în urma analizei lucrărilor înscrise.
În perioada octombrie 2018 – iunie 2019, Asociația Română de Meteorologie și Educație (ARMAE) desfășoară o serie de activități care urmăresc (1) promovarea unor aplicații practice ale meteorologiei, care pot ajuta la o mai bună pregătire a populației în vederea prevenirii efectelor fenomenelor meteorologice extreme și utilizarea mai eficientă a resurselor atmosferice, și (2) creșterea nivelului de educație meteorologică în rândul tinerilor, pentru a sprijini adaptarea reală și activă la schimbările climatice.