Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație

Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE) a fost înființată la sfârșitul anului 2017 având drept scop promovarea beneficiilor pe care meteorologia le poate aduce societății.

Manifestările meteorologice de zi cu zi pot însemna consecințe negative, generând pagube și pierderi de vieți omenești, cât și efecte benefice, prin potențialul energetic și de recreere pe care îl dețin. În acest context, ARMAE își propune în mod special (1) promovarea unor aplicații practice ale meteorologiei, care pot ajuta la o mai bună pregătire a populației în vederea prevenirii efectelor fenomenelor meteorologice extreme și utilizarea mai eficientă a resurselor atmosferice, și (2) creșterea nivelului de educație meteorologică în rândul tinerilor, pentru a sprijini adaptarea reală și activă la schimbările climatice.

ARMAE este o organizație neguvernamentală, apolitică și independentă, de beneficiu public, fără scop lucrativ sau patrimonial, constituită pe o perioadă nedeterminată.

În decembrie 2018, ARMAE a devenit oficial membră a Societății Europene de Meteorologie (European Meteorological Society): EMS ARMAE.